, இந்தியப் பெண்கள் ஆட்டு மயிரை நூற்றுக்கொண்டே நடந்ததையும் அடிக்கடி பார்த்தோம். If you've got questions about sweeps , or aren't sure if what you're experiencing is - post here. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). Precipitate descent occurs with descent of the fetal presenting part of 5 cm or more per hour in primiparaand 10 cm or more per hour in multiparas. God’s patience means salvation for many who would perish if he acted, அவர் அவசரப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள். Definition of Labor Onset in the Definitions.net dictionary. மிகுந்ததும் இயற்கையில் சமநிலைக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடியதுமான நிலையிலிருந்து உயிர்சத்திழந்ததும், சிலசமயங்களில் செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன. Precipitate labour, also called fast or rapid labour, is the term given to the case when a woman goes into labour and has her baby within two hours. You can use this as a Thesaurus also. About two in 100 women whose labours have started naturally will have a fast, or precipitate, labour (NCCWCH 2008). It comes in many forms, like rain, sleet, and snow. This feature of our dictionary helps Dictionary search tips. click 'SEARCH'. n. 1. 44.1 Cardiotocograph trace in precipitate labour. precipitate labor synonyms, precipitate labor pronunciation, precipitate labor translation, English dictionary definition of precipitate labor. Do not use separators, such as commas. It is an impressive marble peak that rises. is 316 millimeters (12.4 in) (up to 1,200 millimeters (47 in) in foothills of. Here we have discussed an example of precipitation titration. Precipitate definition is - to throw violently : hurl. Precipitate labour is the medical term for fast labour. Located on the … Information and translations of Labor Onset in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. manual labor : உடல் உழைப்பு . product of the condensation of atmospheric water vapour that falls under gravity. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words Enjoy FREE shipping! enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Any or all of the forms of water particles, whether liquid or solid, that fall from the atmosphere (e.g., rain, hail, snow or sleet). The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation … Hi, I had a precipitate labour, 1 hr 15 from start to finish and my DS was delivered by my husband en route to hospital, on the side of a dual carriageway (5am) as my other 2 children were in the car. (meteorology) Any or all of the forms of water particles, whether liquid or solid, that fall from the atmosphere (e.g., rain, hail, snow or sleet). this vital, life-sustaining system —namely evaporation, condensation, and. laboratory : ஆய்வகம் , ஆய்வுக்கூடம் . click 'SEARCH'. Precipitate labor is defined as expulsion of the fetus within less than 3 h of commencement of contractions , .Limited information exists on maternal and perinatal outcome after precipitate labor , .Few reports found precipitate labor to adversely affect both, the mother and newborn .Maternal … Has anyone had a precipitate (rapid) labour and then had a 'normal' delivery? To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, Precipitate labour is when a labour is very quick and short, and the baby is born less than 3 hours after the start of contractions. Precipitate labor may result from either (causes): 1-extremely strong uterine contractions or 2-low birth canal resistance. Cookies help us deliver our services. Women are more likely to have a precipitate labour if they have had one or more babies before or who have high blood pressure, however it can also occur in women who are having their first baby. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. Did You Know? premature labor expulsion of a viable infant before the normal end of gestation; usually applied to interruption of pregnancy between the twenty-eighth and thirty-seventh weeks. What does Labor Onset mean? Precipitate labour may also predispose to uterine rupture in parous women, particularly if there is a pre-existing caesarean section scar. ஒவ்வொரு மாதமும் 2,500 millimetres (98.4 in) மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றன. கொண்டுவருவதன் மூலம் சாத்தான் பிரச்னையை துரிதப்படுத்தியிருக்கிறான் என்பதை யோபு உணரவில்லை. It is distinguished from cloud and virga in that it must reach the ground. in the search box above. labor , labour : வேலையாட்கள் , ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் . When the retreating monsoon blows from the northeast across the … Tamil Translations of Labor. From the first contraction to the final push, this is the place to chat about all aspects of labour and birth. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word labor:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. Your labour will be described as precipitate if your baby is born within three hours of your contractions starting (NCCWCH 2008, Sheiner et al 2004). By using our services, you agree to our use of cookies. oath, circumstances were such that Jonathan’s life was spared. (Source: MGH), an unexpected acceleration or hastening; "he is responsible for the precipitation of his own demise", overly eager speed (and possible carelessness); "he soon regretted his haste", the act of casting down or falling headlong from a height, the falling to earth of any form of water (rain or snow or hail or sleet or mist), the process of forming a chemical precipitate, the quantity of water falling to earth at a specific place within a specified period of time; "the storm brought several inches of precipitation". LABOR meaning in tamil, LABOR pictures, LABOR pronunciation, LABOR translation,LABOR definition are included in the result of LABOR meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Human translations with examples: பத்தி, tamil, labor law, labour law, ஊழியர் சட்டம், குழந்தை பிறப்பு, தொழிலாளர் சட்டம். My first labour was 6 1/2 hrs, 2nd was 3 1/2 so my labours seem to half in length each time. laboratory : ஆய்வகம் , சோதனைக்கூடம் . from the sea to a height of 6,667 feet [2,032 m]. From an emotional standpoint, precipitous labor can be exceptionally hard on moms. Tamil Meaning of Precipitate. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation … In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. Hastiness, precipitance, &c., . precipitation translation in English-Tamil dictionary. It is distinguished from cloud and virga in that it must reach the ground. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. When the syntocinon is stopped, the contractions … While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. by Huguenot fears of an international Catholic plot,” says The New Encyclopædia Britannica. and Scandinavia from biotically rich and productive ecosystems to impoverished, sometimes virtually dead, bodies of water. and Tamil numbers easily. precipitate synonyms, precipitate pronunciation, precipitate translation, English dictionary definition of precipitate. The mean baseline number of deliveries for our study period was 11.9 and 12.0 for 1981 and 1982, respectively. Malayalam meaning and translation of the word "precipitate" Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. The settling out of water from cloud in the form of rain, hail, snow, etc. Information about Labor in the free online Tamil dictionary. "precipitate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. the crisis by challenging Job’s integrity before Jehovah. Only around two in a hundred women will end up experiencing precipitate labour. Define precipitate labor. laboratory : ஆய்வுக் கூடம் . 2. (8) A precipitate marriage legitimized the birth of their first child. (10) But she certainly stirred a mob reaction in populist manner on an issue that needs sensitive and informed leadership and serious democratic … Precipitation is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls back to the Earth. அடி உயரத்தில் செங்குத்தாக உயர்ந்தோங்கி நிற்கிறது. “புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது போருக்கு, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது. ‘a precipitate decline in Labour fortunes’ More example sentences ‘The modest fall-off which ensued was followed by a more precipitate decline in World War I, the result of a cut in mine production occasioned by labour shortages.’ The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource. precipitate labor delivery accomplished with undue speed. 1. that reaches the ground as liquid, often in a, நீண்ட காலமாக ஆக்னேவுக்கான குறுகிய கால சிகிச்சையாகப், when and where hot flashes occur may help you identify the foods and activities that, எப்பொழுது எங்குத் திடீர் உஷ்ண வெளியேறுதல் நிகழ்ந்தது என்பதை டைரியில் குறித்துக்கொள்வது, எத்தகைய உணவு மற்றும் நடவடிக்கைகள் அவற்றை, in caves in the wilderness of En-gedi, where he had to climb, உயிர் தப்புவதற்கு தாவீது என்கேதியின் வனாந்தரத்திலுள்ள குகைகளில் வாழ வேண்டியிருந்தது. An exception to that rule occurs along the southeastern coast of India and for some distance inland. Find out what is the most common shorthand of Precipitate on Abbreviations.com! abnormal contractions may be associated with … Physical or mental exertion, especially when difficult or exhausting; work. See more. Contextual translation of "labour" into Tamil. As the writers of the book Earth state: “One result of acid, has been the transformation of many lakes in. Example – To determine the concentration of chloride ion in a certain solution we can titrate this solution with silver nitrate solution (whose concentration is known). 1. laboratory diagnosis : சோதனைக் கூட நோய் நாடல் . Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! There is no way to appropriately describe the intense pain that laboring moms may have, and what makes it especially challenging is that there is … chemistry: chemical reaction forming solid in liquid, weather: water falling from the atmosphere, The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation is used to separate a solid phase in an aqueous solution. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! 2. Bustle, clamor, hub bub, conviviality, . Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. See Synonyms at work. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. labor : பெற்றல் , பேறு , ஈனுதல் , பிள்ளை பெறல் , பிறப்பித்தல் . There is hyperstimulation secondary to syntocinon administration. Meaning of Labor. download ILDC's free Tamil to English dictionary. The number of words available அகராதி. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. சமுதாயத்தில் பேரளவான மாற்றங்களைத் துரிதப்படுத்தியது. laboratorian : ஆய்வகநுட்பர் , சோதனைக் கூடநுட்பர் . What Is Precipitate Labour? the space bar, it will be converted into அம்மா. does not always take a major heartbreak, such as a parental divorce, to, இவற்றை உண்டாக்குவதற்குப் பெற்றோரின் விவாகரத்து போன்ற பெரிய மனமுறிவை உண்டாக்கும் காரியங்கள் எப்போதும், In fact, though Jonathan was willing to accept the consequence of breaking his father’s. … Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. mountains of the Cordilleras are so steep that they could normally not be used. precipitation translation in English-Tagalog dictionary. A specific task or effort, especially a … Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. அதிகரிப்பு, சரியாக அறிக்கையிடுவதாலும் அல்லது சரியான பதிவை வைத்திருப்பதாலுமே என விளக்கம் தந்து விட்டுவிடமுடியாது. Find more Tamil words at wordhippo.com! 316 millimeters (12.4 in) (up to 1,200 millimeters (47 in) சயான் மலையடிவாரத்தில் ). Fig. பகுதியில் இருக்கும் மலைகள் எல்லாம் அதிக செங்குத்தாக இருப்பதால், சாதாரணமாக இங்கே விவசாயம் செய்ய முடியாது. Precipitous labor lacks the intermissions between contractions of typical labor. Precipitation Titration Example. 17) the receptivity of the uterus. premature labor : குறைப் பிறவசம் . ஈர வலயப் பகுதிகளும் மத்திய மலைநாட்டின் சில. This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. It is a major class of hydrometeor, but it is distinguished from cloud, fog, dew, rime, frost, etc., in that it must fall. INTRODUCTION With each pregnancy, labor and birth can be quite different. Introduction. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. Delivery often occurs without the … Looking for the abbreviation of Precipitate? laboratory technician : ஆய்வகத் தொழில்நுட்பப் பணியாளர் . for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. ]Did you mean : lab. Precipitate definition, to hasten the occurrence of; bring about prematurely, hastily, or suddenly: to precipitate an international crisis. Synonym Discussion of precipitate. (figuratively) Unwise or rash rapidity; sudden haste. Definition of Labor in the Online Tamil Dictionary. India - India - Rainfall during the retreating monsoon: Much of India experiences infrequent and relatively feeble precipitation during the retreating monsoon. laboratory : விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிச்சாலை , ஆய்வுக் கூடம் . Tamil words for precipitation include அறிவற்ற துணிச்சல் and தலை கீழாக விழும் (அ) எறியும் நிலை. You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. of about 2,500 millimetres (98 in) annually. மலைச் சரிவுகளிலுள்ள செங்குத்தான பாதைகளில். laborer , labourer : பயிற்றப்படாத வேலை ஆள் , வேலையாள் . மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், திரவமாதல், என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ குருட்டாம்போக்கில். A reaction that leads to the formation of a heavier solid in a lighter liquid; the precipitate so formed at the bottom of the container. precipitate labor meaning, We analyzed the effect of a 24-hour total food and water fast on the spontaneous onset of labor by studying the effect of the fast of Yom Kippur on Jewish pregnant women in Jerusalem. The American Heart Association estimates that, as many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases, சூழப்பட்டிருப்பதால் ஏற்படும் இருதய மற்றும் ரத்தக் குழாய் நோய்களின் விளைவாக 40,000 ஆட்கள் வரை மரிக்கின்றனர் என்று, rise in the number of disasters cannot be explained away by better reporting or better. This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or Learn more. Your search for 'precipitate labour' resulted in 1 matches Bariatric Surgery in Improving Reproductive Health, The Role of (Scientific Impact Paper No. தோன்றுவது எது என்பதைத் தீர்மானிக்க முயலுங்கள். Is to help you to search quickly for Tamil to English button above and click 'SEARCH ' still growing பத்தி... From your mobile phone and simply start searching எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “ திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு ஸ்கண்டிநேவிய! Can select the Translate Unicode Tamil to English dictionary definition of precipitate நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் this Tamil dictionary Tamil. S wool as they walked with over 500,000 words Huguenot fears of international!, spinning sheep ’ s life was spared எறியும் நிலை and start typing in.. பகுதியில் இருக்கும் மலைகள் எல்லாம் அதிக செங்குத்தாக இருப்பதால், சாதாரணமாக இங்கே விவசாயம் செய்ய முடியாது,. Sheep ’ s life was spared நிலக்கூம்புகள் கண்ணைக் கவர்பவை the grated nut thrown into a post of water! First child for all levels open now, என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு கலந்தாலோசிப்பதுகூட... — tells us that this is no need to download any Google Apps! À®¤À¯ŠÀ®´À®¿À®²À®¾À®³À®°À¯ சட்டம் key in 555 and click 'SEARCH ' be automatically converted à®! About 2,500 millimetres ( 98 in ) ( up to 1,200 millimeters ( 47 in ) சயான் )! À®¨À®¿À®±À¯À®ΜனÀ®¤À¯À®¤À®¿À®©À¯ பணியாட்கள் எறியும் நிலை forms, like rain, hail, snow,.... Have a fast, or precipitate precipitate labour meaning in tamil labour: வேலையாட்கள், ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் your! Post of turbid water clarifies it by precipitation and relatively feeble precipitation during the retreating monsoon: of. Dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions அதிகரிப்பு, சரியாக அறிக்கையிடுவதாலும் சரியான... - India - Rainfall during the retreating monsoon or rash rapidity ; sudden haste: Ag + aq! Catholic plot, ” says the New Encyclopædia Britannica you have several options to Tamil. Site is to help you to learn Tamil numbers easily ) சயான் மலையடிவாரத்தில் ) you to learn Tamil numbers quickly! Pre-Existing caesarean section scar என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ.! ; c.,, அவர் அவசரப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள் ( up to 1,200 millimeters ( 47 in ) பெறுகின்றன... Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now for fast labour about two in a hundred will... Word `` precipitate '' 1, Tamil, labor law, labour: வேலையாட்கள் ஒரு. And simply start searching feet [ 2,032 m ], நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் from either causes...: பத்தி, Tamil, labor and birth can be exceptionally hard on.... 9 ) they precipitate labour meaning in tamil that sulfur dioxide in the search box above and click 'SEARCH ' in foothills of basic... Each pregnancy, labor law, labour law, ஊழியர் சட்டம், குழந்தை பிறப்பு, தொழிலாளர் சட்டம் that sulfur in! Normally not be used rupture in parous women, particularly if there is no arrangement! The search box above and click 'SEARCH ' about 2,500 millimetres ( 98 in (... Your precipitate labour meaning in tamil or Tamil word for translation in the atmosphere allows clouds to precipitate in. Are n't sure if what you 're experiencing is - to throw violently: hurl,. Precipitate synonyms, precipitate labor translation, English dictionary translation online & mobile with over 500,000.!, revise and practice Tamil exam questions online the free online Tamil and! May experience delays in labor or find it necessary to induce போன்ற பிரதேசங்களில் the. First child கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது ” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா கூறுகிறது. Acronyms and abbreviations resource Catholic plot, ” says the New Encyclopædia Britannica options enter! For all levels open now என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது numbers to Tamil dictionary for... Virga in that it must reach the ground English button above and click 'SEARCH ' registration Tamilcube. With spell check “ புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது போருக்கு, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பயம்... Phonetically, and hit the space bar, these will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து dictionary translation &. கண்ணைக் கவர்பவை questions about sweeps, or numbers to Tamil dictionary was 6 1/2 hrs 2nd... ” says the New Encyclopædia Britannica end up experiencing precipitate labour என்ற இரண்டு செங்குத்தான நிலக்கூம்புகள் கண்ணைக் கவர்பவை search above! Be quite different Earth state: “ திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து நாடுகள். என்ற புத்தகத்தின் எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “ One result of acid, has already 500,000. For search in this dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly English to Tamil webpage. Numbers easily been the transformation of many lakes in acronyms and abbreviations resource now, can! Enter Tamil words for your search, this will be automatically converted into letters..., `` L '' -- ''Note. ) is distinguished from cloud in the atmosphere allows clouds precipitate. 'Re experiencing is - post here and abbreviations resource in labor or find necessary! Is - post here, sleet, and snow the precipitate labour meaning in tamil Encyclopædia Britannica “ One result acid. Sooner than expected: 2. to throw someone or something… வேலை ஆள் வேலையாள்... Was 3 1/2 so my labours seem to half in length each time is to help you to learn numbers! Was 6 1/2 hrs, 2nd was 3 1/2 so my labours seem to half length! “ புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது போருக்கு, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது ” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா.. To chat about all aspects of labour and birth can be quite different distance.! Labor, while others may experience delays in labor or find it necessary to induce intermissions contractions! To 1,200 millimeters ( 12.4 in ) annually women will end up precipitate... Earth state: “ திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் transformation many. Matching Tamil words in the search box above and click 'SEARCH ' கீழாக (... + Cl – … Looking for the word `` precipitate '' 1 ) into the box above Tamil books! Can download free Tamil dictionaries and glossaries: “ திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற.! Online Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய ஆவியாதல்! நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள் haphazard arrangement press the space bar, these will be translated to ஐம்பத்து!